1 year ago

làm bằng cấp 3 có hồ sơ gốc

Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào là: Thí sinh có tổng điểm nhàng nhàng của ba môn xét tuyển bằng ngưỡng tối thiểu bảo đảm chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định trở lên; Điểm tr read more...1 year ago

lam bang cap 3 gia bao nhieu

Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào là: Thí sinh có tổng điểm nhàng nhàng của ba môn xét tuyển bằng ngưỡng tối thiểu bảo đảm chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định trở lên; Điểm tr read more...1 year ago

lam bang cap 3 tai tphcm

Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào là: Thí sinh có tổng điểm nhàng nhàng của ba môn xét tuyển bằng ngưỡng tối thiểu bảo đảm chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định trở lên; Điểm tr read more...